Summer 2011

Table of Contents - Vol. VII, No. 2

Poetry    Fiction    Translations     Reviews

ANNA SWIR (ŚWIRSZCZYŃSKA)


 
These poems have been published in Building the Barricade and Other Poems of Anna Swir (Calypso Editions, 2011), which features some of  Swir's best poems about the 1944 Warsaw Uprising, as well as poems in which her focus is the human body and her experiences of love and family. More info at www.calypsoeditions.org/bookstore/swir
 


 
Building the Barricade
 
 
We were afraid building the barricade
under fire.
 
Barman, jeweler’s mistress, barber,
all of us cowards.
The housemaid hit the ground
hauling a cobblestone and we were more afraid,
all of us cowards—
groundskeeper, stallholder, pensioner.
 
The pharmacist dragging the toilet door
hit the ground,
and we got very scared,
smuggler girl, dressmaker, tram driver,
all of us cowards.
 
The boy from a reform school fell dragging a sandbag,
and we got scared for real.
 
Although no one forced us,
we built the barricade
under fire.


He Steals Furs
 
 
A shell blows up the door
in a fur shop.
 
A man jumps inside,
grabs an armful of furs,
struggles, runs to the gate.
 
At the gate another shell
tears apart a man.


He Got Lucky
 
                        for Prof. Władysław Tatarkiewicz
 
An old man
leaves the house, carrying books.
A German soldier grabs the books
and throws them in the mud.
 
The old man picks up the books,
the solider hits him in the face.
The old man falls,
the solider kicks him and walks away.
 
The old man
lies in mud and blood.
Underneath, he feels
books.


POLISH ORIGINALS


Budując barykadę
 
 
Baliśmy się budując pod ostrzałem
barykadę.
 
Knajpiarz, kochanka jubilera, fryzjer,
wszystko tchórze.
Upadła na ziemię służąca
dźwigając kamień z bruku, baliśmy się bardzo,
wszystko tchórze –
dozorca, straganiarka, emeryt.
 
Upadł na ziemię aptekarz
wlokąc drzwi od ubikacji,
baliśmy się jeszcze bardziej, szmuglerka,
krawcowa, tramwajarz,
wszystko tchórze.
 
Upadł chłopak z poprawczaka
wlokąc worek z piaskiem,
więc baliśmy się
naprawdę.
 
Choć nikt nas nie zmuszał,
zbudowaliśmy barykadę
pod ostrzałem.


Kradnie futra
 
 
Pocisk rozrywa drzwi
sklepu z futrami.
 
Człowiek wskakuje do środka,
chwyta naręcze futer,
biegnie dźwigając do bramy.
 
W bramie drugi pocisk
rozrywa człowieka.


Udało mu się
 
                        prof. Władysławowi Tatarkiewiczowi
 
Stary człowiek
opuszcza dom, niesie książki.
Niemiecki żołnierz wyrywa książki,
rzuca w błoto.
 
Stary człowiek podnosi,
żołnierz bije go w twarz.
Stary człowiek pada,
żołnierz kopie go i odchodzi.
 
Stary człowiek
leży w błocie i krwi.
Czuje pod sobą
książki.

 

© Anna Swir

Poetry    Fiction    Translations     Reviews

Website Copyright © 2011 by Loch Raven Review.

Copyright Notice and Terms of Use: This website contains copyrighted materials, including, but not limited to, text, photographs, and graphics. You may not use, copy, publish, upload, download, post to a bulletin board. or otherwise transmit, distribute, or modify any contents of this website in any way, except that you may download one copy of such contents on any single computer for your own personal non-commercial use, provided you do not alter or remove any copyright, poet, author, or artist attribution, or any other proprietary notices.